Vespa 946 2013

Vespa 946

Ngày đăng: 2013/06/25 6:16:40

Vespa 946 trong nhà máy Piaggio Vĩnh Phúc    – Đây là phiên bản 2013 Vespa 946 Ricordo