Mitsubishi Canter HD

Mitsubishi Canter HD

Ngày đăng: 2013/06/18 5:50:49

   – Thị trường xe tải-bus phía Bắc có sự góp mặt của Canter HD mới do Mitsubishi